دزدگیر اماکن محافظ اشیاء قیمیتی:

یکی از مزیت های دزدگیر اماکن محافظت از اشیاء قیمتی است که بیشتر افرادی که دارای اشیاء قیمیتی در منزل و یا محل کار خود هستند به آن فکر می کنند. همه ما متاسفانه شاهد این بوده ایم که دوستان یا اطرافیانمان جواهرات گران قیمت، لوازم الکترونیک و یا سایر اشیاء قیمتی خود را به دلیل این که دزد به خانه و یا محل کارشان زده از دست داده اند. دزدگیر اماکن یک سیستم امنیتی است که به راحتی به صدا در می آید  و زمانی که کسی غیر مجاز وارد خانه و یا محل کار شما می شود و به شما اطلاع می دهد.

دزدگیر اماکن مانعی برای سرقت

یک محقق به نام رات گیرت در پژوهشی نشان داده است که به همان نسبت که  سیستم های امنیتی مانند دزدگیر اماکن و گیت فروشگاهی در یک منطقه افزایش می یابد به همان نسبت تعداد سرقت ها در آن منطقه کاهش می یابد. این سیستم ها حتی برای افرادی که در آن منطقه دارای سیستم های امنیتی نیستند امنیت ایجاد می کند و این نشان می دهد که داشتن دزدگیر اماکن نه تنها به شما کمک می کند بلکه به همسایه های شما و افرادی که در آن محل می باشند  کمک خواهد کرد.

سیستم های دزدگیر اماکن مدرن و پیشرفته این امکان را به شما می دهند که بفهمید چه اتفاقی در منزل شما در حال رخ دادن است حتا زمانی که شما در خانه نیستید شما به راحتی می توانید چک کنید که درب منزل شما قفل است چراغ ها خاموش هستند و یا سایر لوازمی که در منزل دارید را با دزدگیرها پیشرفته اماکن زمانی که در خانه نیستید چک نمایید.

سیستم های امنیتی همچنین زمانی که گازهای مانند دی اکسید کربن و یا بوی سیگار در فضای خانه یا محل کارتان باشد به شما هشدار می دهند.

یکی از جنبه های بسیار عالی سیستم های امنیتی  این است که وقتی شما در محل کار هستید نگران این نباشید که فرزندان شما که از مدرسه به خانه می روند کلید نداشته باشند شما به راحتی می توانید با سیستم درب اتوماتیک در را به روی آن ها از راه دور باز نمایید و یا حتا فرزندان خود را زیر نظر داشته باشد از راه دور و بفهمید چه کسانی را به خانه دعوت می کنند و با چه کسانی معاشرت می کنند زمانی که شما در منزل نیستید.با نصب دزدگیر اماکن شما به آرامش بیشتری خواهید داشت و نگران خانه و محل کار خود در تعطیلات و زمانی که نیستید نخواهید شد.