تصور کنید که شما در یک خوار و بار فروشی هستید و با چندین کیسه در دست آن جا را رو به منزل ترک خواهید کرد باز کردن درب بدون گذاشتن این کیسه ها بر روی زمین و با دست پر یک رویا محسوب می شود؟
امروزه علم و تکنولوژی به حدی پیشرفت کرده که این ها دیگر رویا نیست شما به راحتی می توانید کنار درب بایستید و درب خود به خود برای شما باز شود.
بله حقیقت دارد درب اتوماتیک در را بروی شما با جادوی تکنولوژی باز و بسته می نماید. اپراتور درب اتوماتیک با کمک سنسورهایی که در آن جاسازی شده اند به راحتی صداهای  متفاوت و مختلف, رنگ ها ، .. را تشخیص می دهند و با توجه به آن تشخیص می دهند که در را به روی شما باز کنند یا نه!
برای مثال سنسورهای وزن زمانی که شما پشت در ایستاده اید وزن شما را به اپراتور ارسال می کند و در را برای شما باز می کند.
از انواع دیگر اپراتور درب اتوماتیک می توان به سنسورهای حرکتی و نوری اشاره کرد که معمولا در بالای درب اتوماتیک نصب می شوند.
درب اتوماتیک دارای کاربردهای بسیار مختلف و مفیدی به خصوص برای افراد معلول می باشد و به همین خاطر است که می توان آن ها را در مکان ها مختلف از جمله سوپر مارکت های بزرگ, فرودگاه ها, هتل ها و وردی ساختمان ها دید. درب اتوماتیک ورود و خروج افراد را به داخل و خارج به خصوص برای افراد معلول بسیار آسان تر کرده است. درب اتوماتیک همچنین منجر به صرفه جویی در زمان  انرژِی می گردد.